Identyfikacja wizualna2018-02-05T15:10:25+00:00

IDENTYFIKACJA
WIZUALNA

Identyfikacja wizualna to sposób prezentowania swojej firmy w postaci określonego wizerunku.

Identyfikacja wizualna powinna być wynikiem opracowanej strategii działania i komunikacji wizualnej, które powstają na bazie filozofii firmy i jej wizji. Logo, wizytówka, strona www – każde z nich pełni ważną funkcję i powinno być właściwie opracowane i zaprojektowane.

WIĘCEJ

O CZYM NALEŻY
PAMIĘTAĆ

Pierwsze wrażenie klienta o Twojej firmie może zaważyć na dalszym zainteresowaniu.

Wygląd wizualny to najwcześniejszy element z  jakim użytkownicy mają styczność w sieci. Czy to  strona internetowa, przypadkowo zobaczona reklama lub wiadomość mailingowa. Warto zatem zachować spójność między nimi.

Na każdym etapie kontaktu, klient powinien odbierać Twoją firmę w jednoznaczny sposób.

Naszym zadaniem jest zbudowanie od podstaw solidnej identyfikacji wizualnej – spójnej, niepowtarzalnej, dopasowanej do profilu działalności firmy. Jest to bardzo ważne w budowaniu odpowiedniego wizerunku Twojej firmy na rynku.

identyfikajca wizualna obraz hero z logiem Produkt Finalny
Nie chcesz być kolejną nic nie znaczącą nazwą na długiej liście pośród konkurencji?

Zadbaj o wyrazistą identyfikację wizualną Twojej firmy!

BEZPŁATNA WYCENA

To nic nie kosztuje!

IDENTYFIKACJA WIZUALNA
NIEZBĘDNE ELEMENTY

oferta identyfikacja wizualna ikony slogan i nazwa firmy
Nazwa i Slogan

Slogan firmowy to krótki przekaz, motto wyrażające postawę firmy wobec otoczenia.

Zazwyczaj występuje w towarzystwie logo. Nazwa, logo i slogan mogą stworzyć zgrane trio, które z powodzeniem wystąpi przed Twoimi klientami. Tworząc slogan firmowy masz wiele konwencji do wyboru. Możesz odwołać się do tradycji i historii, albo do wartości i zasad. Twój slogan może obiecywać, wyjaśniać lub mówić kim jesteście i na czym się znacie. Możliwości jest wiele – sztuką jest dokonanie właściwego wyboru.

oferta identyfikacja wizualna ikony logo
Logo

Logo firmy jest jed­nym z naj­waż­niej­szych aspek­tów iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej biz­nesu. 

By zwięk­szyć napływ inte­re­sów poprzez przy­cią­gnię­cie uwagi klien­tów, logo musi być dobrze zapro­jek­to­wane i przy­cią­ga­jące wzrok. Wielu wła­ści­cieli firm nie doce­nia wagi logo biz­ne­so­wego i nie zama­wia porząd­nego pro­jektu dla swo­jej firmy.

oferta identyfikacja wizualna ikony księga znaku
Księga Identyfikacji Wizualnej

Podstawowa Księga Znaku to standaryzacja logo – opis budowy logo i przykłady jak należy znak stosować dla prawidłowego używania.

Księga identyfikacji zawiera bardziej szczegółowe opracowania oraz konkretne projekty realizacyjne z użyciem logo i logotypu (WWW, samochody, reklama zewnętrzna itp). Zasad w niej zawartych powinno się bezwzględnie przestrzegać dla dobra i jednorodnego wizerunku firmy.

oferta identyfikacja wizualna ikony wizytowki papier firmowy papeteria
Wizytówki, papier firmowy

W dzisiejszych czasach wizytówka nie jest tylko prostokątnym kartonikiem z danymi kontaktowymi. Profesjonalnie wykonana wizytówka i papier firmowy pomagają w tworzeniu wizerunku – zarówno firmy jak i osoby.

Przygotowując projekty stawiamy przede wszystkim na zachowanie spójności między grafiką i tekstem – unikamy przeładowania grafiką, stosujemy czytelne i gustowne czcionki, które nawiązują do specyfiki branży klienta. Zawsze zachowujemy stosowne marginesy oraz interlinie co poprawia czytelność projektu.

oferta sklepy ikony strona www laptop
Strona WWW

Szata graficzna strony internetowa powinna być dopasowana do grupy docelowej Twojej firmy.

Wygląd i jakość Twojej strony internetowej powinien być także spójny z całością kreacji wizerunku. Można nawet powiedzieć, że identyfikacja wizualna powinna być spójna z stroną internetową, skoro w tych czasach jest ona chyba najważniejszym kanałem kontaktu z klientami.

Identyfikacja Wizualna – Etapy współpracy

1. Rozmowa/spotkanie

Podczas rozmowy telefonicznej, wymiany maili lub spotkania, ustalamy główne założenia i budujemy wyczerpujący brief, tak aby efekt naszej pracy był jak najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb. Określamy też zakres naszej pracy.

2. Przedstawienie warunków współpracy i oferty cenowej Identyfikacji Wizualnej

3. Podpisanie umowy

4. Identyfikacja Wizualna i proces kreacji

Rozpoczynamy od obszernego researchu – dowiadujemy się jak najwięcej o specyfice branży, Twojej konkurencji oraz klientach. Następnie przeprowadzamy burzę mózgów, wnioski przelewamy na papier i rozpoczynamy etap projektowania.

5. Prezentacja

6. Akceptacja / kolejna seria

7. Przygotowanie do druku i finalizacja

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Produkt Finalny białe logo 400px

ZAMÓW DARMOWĄ WYCENĘ!

Porozmawiajmy na temat Twoich potrzeb.

Zamów projekt graficzny, bezpłatny audyt SEO lub wycenę Twojej nowej strony internetowej.
Nasze biuro znajduje się w Rzeszowie, ale pracujemy także zdalnie. W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą.

obrazek modułu wezwania do działania - zamów wycenę
obrazek modułu wezwania do działania - zadzwoń

ZAMÓW DARMOWĄ WYCENĘ!

Porozmawiajmy na temat Twoich potrzeb.

Zamów projekt graficzny, bezpłatny audyt SEO lub wycenę Twojej nowej strony internetowej.
Nasze biuro znajduje się w Rzeszowie, ale pracujemy także zdalnie. W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą.

obrazek modułu wezwania do działania - zamów wycenę
obrazek modułu wezwania do działania - zadzwoń